Šid, Vladimira Nazora bb Tel.:022/715-280, Mob.:063/7781-114, Fax:022/715-745, e/mail: metalplastmc@neobee.net, www.metalplastmc.co.yu

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Lim u obliku crepa

Profil - T3

Profil - TR-12/80

Profil - TR-35/200

Profil - TR-35/200

Distanceri, dihtunzi, hibond sistem

Beskonačni oluci

Izbor boja po RAL-u

Samourezujući vijci

Montaža i saveti

 

Lim u obliku crepa

Lim u obliku crepa je visoko kvalitetni krov, namenjen za pokrivanje stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata različite namene i tipova krovišta. Odlikuje se jasnim, merljivim i važnim prednostima u odnosu na ostale krovove: dugotrajnošću, estetskim izgledom, malom težinom, brzom montažom i postojanošću u svim klimatskim uslovima.

Lim u obliku crepa izrađujemo prema švedskoj tehnologiji na najsavremenijoj, potpuno automatizovanoj proizvodnoj liniji koju opslužuje samo jedan radnik. Linija je numerički upravljana.


Sljemenik

Snegobran


UPOZORENJE

Za rezanje lima preporučujemo ručnu električnu mašinu sa trnom ili makaze za lim, jer se pri rezanju lima sa reznim pločama stvara visoka temperatura koja oštećuje zaštitu od korozije. Ivice lima nakon rezanja treba zaštititi nanosom boje.
Kretanje po limu u obliku crepa vrši se tako da stopala uvek budu u polju, a ne na valu ploče. Po završetku radova, krovište se treba očistiti od eventualne strugotine metala nastale rezanjem i bušenjem lima, a koja izaziva koroziju lima.


PRIPREMA KROVIŠTA

Priprema krovišta prikazana je na slikama u zavisnosti od vrste krovišta (klasična drvena konstrukcija ili betonska ploča). Prikazani način pripreme krova neutrališu pojavu kondenzacije koja se javlja na svim vrstama pokrova (lim, crep, tegola, salonit i sl.). Osigurana je ventilacija što je jako bitno za dugovečnost i vodonepropusnost krovišta.
Minimalni nagib krovišta iznosi 12°(20%). Treba nastojati da dijagonale krovne površine budu jednake.

DODATNA UPOZORENJA


ANTIKONDENZNI FILC

Kao opciju nudimo lim u obliku crepa sa antikondenznim filcom koji se nanosi na donju stranu ploče (automatski prilikom profilizacije). Uloga antikondenznog filca je da sprečava kondenzaciju vodene pare na donjoj strani lima i njeno kapljanje, usled razlike u temperaturi iznad i ispod krova. Kondenzant se skuplja u filcu i isparava ventilacijom pokrova.
Na ovaj način pokrivna folija je suvišna, a u nekim slučajevima je i nezamenljiv, kada montiramo crep-ploču bez daskanja krovišta i folije, a želimo izbeći kondenzaciju.

< Glavna stranica

Copyrighted by Metalplast MC Šid