Šid, Vladimira Nazora bb Tel.:022/715-280, Mob.:063/7781-114, Fax:022/715-745, e/mail: metalplastmc@neobee.net, www.metalplastmc.co.yu

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Lim u obliku crepa

Profil - T3

Profil - TR-12/80

Profil - TR-35/200

Profil - TR-35/200

Distanceri, dihtunzi, hibond sistem

Beskonačni oluci

Izbor boja po RAL-u

Samourezujući vijci

Montaža i saveti

 

PREUZIMANJE DATOTEKA (DOWNLOAD)
ostalo.pdf
vijci.pdf
limovi.pdf
..
uputstvo.pdf
Copyrighted by Metalplast MC Šid