Šid, Vladimira Nazora bb Tel.:022/715-280, Mob.:063/7781-114, Fax:022/715-745, e/mail: metalplastmc@neobee.net, www.metalplastmc.co.yu

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Lim u obliku crepa

Profil - T3

Profil - TR-12/80

Profil - TR-35/200

Profil - TR-35/200

Distanceri, dihtunzi, hibond sistem

Beskonačni oluci

Izbor boja po RAL-u

Samourezujući vijci

Montaža i saveti

 

PROFIL - T3

 

ANTIKONDENZNI FILC

Usled temperaturnih razlika dolazi do pojave kondenzanata sa donje strane lima. Da bi se neutralisala pojava kondenzanta na lim se u procesu proizvodnje kao opcija nudi nanos antikondenznog filca. Kondenzant se skuplja u antikondenznom filcu i prirodnom ventilacijom isparava.
Antikondenz filc upotrebljava se u slučajevima kad na krovu imamo samo jednostruki lim, bez daščanja. Pogodan je i kod različitih tipova nadstrešnica.

< Glavna stranica

Copyrighted by Metalplast MC Šid